Zmiana nazwy Spółki

2016-07-01

W dniu 22 czerwca 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CASE-Doradcy dokonało zmiany w treści Umowy Spółki z dn. 15 września 1999 r. Zapis w umowie otrzymał brzmienie: "Spółka prowadzi działalność pod firmą: Neo-Doradcy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać również skrótu firmy w brzmieniu: Neo-Doradcy Sp. z o.o. (...)".

 

Zmiana adresu siedziby Spółki

2016-06-30

Zmiana adresu siedziby Spółki CASE-Doradcy 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 r. siedziba Spółki CASE-Doradcy znajduje sie pod adresem ul. Mokotowska 4/6 lok. 105,106


01.05.2016

Konferencja "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce"

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce" organizowanej w ramach projektu „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach niskozurbanizowanych” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 10:00 w Warszawie w siedzibie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16.